bezpečnostná vložka DOM ix 6SR plus

cylindrická vložka DOM ix 6SR plus - Image Line

  Image Line - DOM ix 6SR plus kľúče DOM
Vložka DOM ix 6SR plus

Vložka DOM ix 6SR plus je cylindrická vložka s 5 pármi odpružených kolíkových stavidiel v jednom rade z každej strany, ktorá ponúka zákazníkom vysokú kvalitu a bezpečnosť.

Vložka Dom ix 6SR plusje vhodná na spoľahlivé uzamknutie bytu, domu, kancelárie. Vložky DOM ix 6SR plus sa tiež používajú na menšie a stredne veľké systémy s generálnym kľúčom. Bezpečnostná karta slúži na vyhotovenie ďalších kľúčov.

ochrana proti odvŕtaniu bezpečnostná karta ochrana proti kopírovaniu Núdzová funkcia Emergency Rôzne typy vložiek jedným kľúčom Systémy generálneho kľúča

            1    6    -    1    -   C    6    2

√ extrémne vysoká ochrana proti odvŕtaniu a vytrhnutiu jadra
√ najvyššia technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
    pohyblivý disk v kľúči
√ vysoká ochrana proti manipulácii
    2 odpružené horizontálne závory
    až 23 autorizačných bodov na kľúči znemožňuje prekonanie vložky
√ dlhodobá patentová ochrana
rez vložky dom 6SR plus
√ trieda bezpečnosti 4 (STN EN 1303)
√ trieda odolnosti 4 (STN ENV 1627)
√ NBÚ "prísne tajné"
√ odoláva nedeštruktívnym metódam prekonania vložky
√ odoláva dynamickej SG metóde ("bumping")
certifikáty certifikáty certifikáty


√ masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
√ výroba vložiek na mieru do 2 hodín
√ výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
√ vyhotovenie kópie kľúča len s bezpečnostnou kartou
√ vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
√ núdzová funkcia emergency
√ otočný gombík bez príplatku
√ zjednotenie vložiek na spoločný kľúč bez príplatku
√ prekódovanie vložky pri strate kľúča
√ dostupná aj v systéme generálneho kľúča
bezpecnostná vložka DOM ix 6SR plus

Vložka DOM ix 6SR plus - technický list
Technický
list
Typy vložky
Typy
vložky 

bezpečnostná vložka ix 6SR plus základný rozmer 30/30 mm

cena

30/30 mm s 3 kľúčami - rozmer 30/35 mm bez príplatku
vložka FAMILY s 5 kľúčami - zvýhodnená cena kľúčov
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou) je lacnejší
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
Emergency - núdzová funkcia proti zabuchnutiu
ozubený veniec (10 zubov)

€ 124,32
€ 147,42
€  16,50
€  24,92
€    5,40
€  16,40
€  15,20
€    9,90

€ 149,18
€ 176,90
€  19,80
€  29,90
€    6,48
€  19,68
€  18,24
€  11,88

gombík - zamykanie bez kľúča
zjednotenie - vložka na 1 kľúč

bez príplatku
bez príplatku

Pridajte sa k nám a buďte informovaní o aktuálnych ponukách!